Wstawianie stron tytułowych do dokumentu

Wstaw strony tytułowe do dokumentu.

Strony tytułowe są stronami rozpoczynającymi dokument, zawierającymi informacje takie, jak tytuł publikacji, nazwisko autora itd. Strony te mają inny układ niż pozostałe strony dokumentu, gdyż mogą nie posiadać numeracji. Czasami zawierają też inny nagłówek i stopkę, ustawienia marginesów lub tło.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Strona tytułowa.


Wiele dokumentów takich jak listy i raporty posiadają pierwszą stronę, różniącą się od pozostałych stron w dokumencie. Przykładem może być pierwsza strona papieru firmowego, który zwyczajowo ma inny nagłówek, lub pierwsza strona raportu mogąca nie mieć główki i stopki, podczas gdy pozostałe strony je mają. Z LibreOffice Writer można to wszystko osiągnąć w prosty sposób.

Główna i stopka strony, numeracja, marginesy oraz jej orientacja są częścią właściwości należących do stylów strony. LibreOffice Writer umożliwia wstawienie pustej strony tytułowej w dowolnym miejscu dokumentu lub sformatowanie już istniejącej, jak na przykład strony tytułowej poprzez wstawienie jej podziału w zastosowanym stylu strony.

Ikona notatki

Używając domyślnego (lub dowolnego innego) stylu strony dla swojego dokumentu, możesz dodać główkę lub stopkę do pierwszej strony poprzez usunięcie zaznaczenia opcji Ta sama zawartość na pierwszej stronie na karcie główki/stopki w oknie dialogowym Styl strony i dodanie główki lub stopki. Następnie możesz dodać inną główkę lub stopkę do innych stron dokumentu.


Aby przekonwertować pierwszą stronę dokumentu w stronę tytułową

 1. Umieść kursor na pierwszej stronie i

 2. Z paska menu wybierz Format - Strona tytułowa…

 3. Wybierz Konwertuj istniejące strony na strony tytułowe

 4. Wybierz styl strony tytułowej w obszarze Edycja ustawień strony

Ikona notatki

Domyślnie program LibreOffice wybiera styl strony Pierwsza strona.


 1. Ustaw opcje resetu numeracji stron.

 2. Kliknij OK

Spowoduje to zmianę bieżącego stylu strony na Pierwsza strona, a kolejne strony będą miały Styl domyślny.

Aby wstawić stronę tytułową w dowolnym miejscu w dokumencie

Umieść kursor w dowolnym miejscu

 1. Z paska menu wybierz Format - Strona tytułowa.

 2. Wybierz Wstaw nowe strony tytułowe

 3. Ustaw liczbę stron tytułowych do dodania

 4. Ustaw lokalizację strony tytułowej poprzez nadanie jej numeru.

 5. Ustaw opcje resetu numeracji stron.

 6. Kliknij OK

Spowoduje to wstawienie podziału strony i zmianę bieżącego stylu strony na Pierwsza strona. Następujące strony będą miały styl strony Domyślny styl.

Aby usunąć stronę tytułową:

Nie można usunąć strony tytułowej. Musisz zmienić format stylu strony z Pierwsza strona na dowolny inny styl strony.

 1. Umieść kursor na stronie, której styl będzie zmieniany

 2. Z obszaru panelu bocznego wybierz Ustawienia panelu bocznego - Style.

 3. W Style wybierz przycisk Style strony.

 4. Z listy stylów wybierz style strony do zastosowania.

 5. Kliknij dwukrotnie na styl strony, aby go zastosować.

Prosimy o wsparcie!