Wstawianie stron tytułowych do dokumentu

Wstaw strony tytułowe do dokumentu.

Strony tytułowe są stronami rozpoczynającymi dokument, zawierającymi informacje takie, jak tytuł publikacji, nazwisko autora itd. Strony te mają inny układ niż pozostałe strony dokumentu, gdyż mogą nie posiadać numeracji. Czasami zawierają też inny nagłówek i stopkę, ustawienia marginesów lub tło.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Format - Strona tytułowa.


Wiele dokumentów takich jak listy i raporty posiadają pierwszą stronę, różniącą się od pozostałych stron w dokumencie. Przykładem może być pierwsza strona papieru firmowego, który zwyczajowo ma inny nagłówek, lub pierwsza strona raportu mogąca nie mieć główki i stopki, podczas gdy pozostałe strony je mają. Z LibreOffice Writer można to wszystko osiągnąć w prosty sposób.

Główna i stopka strony, numeracja, marginesy oraz jej orientacja są częścią właściwości należących do stylów stron. LibreOffice Writer umożliwia wstawienie pustej strony tytułowej w dowolnym miejscu dokumentu lub sformatowanie już istniejącej, jak na przykład strony tytułowej poprzez wstawienie jej podziału w zastosowanym stylu strony.

Ikona notatki

Using the Default (or any other) page style for your document, you can add a header or footer as you wish to the first page by deselecting the Same content on first page option on the header/footer tabs in the Page Style dialog, and then adding the header or footer. You can then add a different header or footer to the other pages of the document.


Aby przekonwertować pierwszą stronę dokumentu w stronę tytułową

 1. Umieść kursor na pierwszej stronie i

 2. From the Menu Bar, choose Format - Title page…

 3. Wybierz Konwertuj istniejące strony na strony tytułowe

 4. Select the style of the title page in the Edit Page Properties area

Ikona notatki

By default, LibreOffice selects the First Page page style.


 1. Ustaw opcje resetu numeracji stron.

 2. Kliknij OK

This will change the current page style to First Page and the following pages will have the Default Style.

Aby wstawić stronę tytułową w dowolnym miejscu w dokumencie

Umieść kursor w dowolnym miejscu

 1. From the menu bar select Format - Title page.

 2. Wybierz Wstaw nowe strony tytułowe

 3. Ustaw liczbę stron tytułowych do dodania

 4. Ustaw lokalizację strony tytułowej poprzez nadanie jej numeru.

 5. Ustaw opcje resetu numeracji stron.

 6. Kliknij OK

This will insert a page break and change the current page style to First Page. The following pages will have the Default Style page style.

Aby usunąć stronę tytułową:

You cannot delete a title page. You must change its page style format from First Page to whatever other page style you wish.

 1. Umieść kursor na stronie, której styl będzie zmieniany

 2. From the Sidebar Deck, select Sidebar Settings - Styles.

 3. From the Styles, select button Page Styles.

 4. Z listy stylów wybierz style strony do zastosowania.

 5. Kliknij dwukrotnie na styl strony, aby go zastosować.

Please support us!