Inspektor stylów

Inspektor stylów znajduje się na pasku bocznym. Wyświetla wszystkie atrybuty stylów (akapit i znak) oraz bezpośrednie formatowanie obecne w akapicie i znaku, w którym znajduje się kursor. Te szczegóły mogą być przydatne, gdy próbujesz dowiedzieć się, dlaczego niektóre formatowanie w dokumencie wydaje się nieprawidłowe lub niespójne.

Formatowanie bezpośrednie i za pomocą stylów

Styl to zestaw atrybutów formatowania, pogrupowanych i identyfikowanych za pomocą nazwy (nazwy stylu). Kiedy stosujesz styl do obiektu, jest on formatowany przy użyciu zestawu atrybutów stylu. Kilka obiektów o tym samym charakterze może mieć ten sam styl. W rezultacie po zmianie zestawu atrybutów formatowania stylu wszystkie obiekty skojarzone ze stylem również odpowiednio zmienią swoje atrybuty formatowania. Używaj stylów do jednolitego formatowania dużego zestawu akapitów, komórek i obiektów oraz lepszego zarządzania formatowaniem dokumentów.

Gdy nie używasz stylów i stosujesz atrybuty formatowania bezpośrednio do części tekstu, nazywa się to formatowaniem bezpośrednim (zwanym także formatowaniem ręcznym). Formatowanie jest stosowane tylko do zaznaczonego obszaru dokumentu. Jeśli dokument ma kilka akapitów, ramek lub dowolny inny obiekt, formatowanie bezpośrednie stosuje się do każdego obiektu. Formatowanie bezpośrednie jest dostępne w menu Format i na pasku narzędzi Formatowanie.

Zastosowanie atrybutów formatowania bezpośrednio do obiektu zastępuje odpowiednie atrybuty stylu, które są przypisane do obiektu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz panel boczny, kliknij ikonę Inspektor stylów

Ikona inspektora stylów

Ikona Inspektora stylów w panelu bocznym

Naciśnij +Alt+5


Panel Inspektora stylów

Właściwości

Style akapitu: pokazuje listę stylów akapitu zastosowanych do tekstu w pozycji kursora, zgodnie z hierarchią stylów, gdzie styl nadrzędny znajduje się nad wszelkimi stylami podrzędnymi.

Bezpośrednie formatowanie akapitu: pokazuje listę właściwości akapitu, które są ustawione bezpośrednio w tekście w miejscu kursora.

Style znaku: pokazuje listę stylów znaku zastosowanych do tekstu przy kursorze, zgodnie z hierarchią, gdzie styl nadrzędny znajduje się nad wszelkimi stylami podrzędnymi.

Bezpośrednie formatowanie znaków: pokazuje listę właściwości znaków, które są ustawione bezpośrednio w tekście w miejscu kursora.

Wartości

Wyświetl wartości właściwości.

Użycie

Użyj Inspektora stylów, aby wykryć problemy z formatowaniem w dokumencie tekstowym.

Na przykład, jeśli marginesy akapitu są zmieniane przez formatowanie bezpośrednie przy użyciu linijek, właściwość margins stylu akapitu jest wyszarzona, a właściwości marginesów są wyświetlane we wpisie Bezpośrednie formatowanie akapitu w Inspektorze stylów.

Inny przykład: jeśli styl znaku Wyróżnienie podświetla słowo na żółtym tle, a użytkownik omyłkowo nadpisał je białym tłem, atrybut żółty byłby wyszarzony a biały jest wymieniony w obszarze Formatowanie bezpośrednie w Inspektorze stylów. Inspektor stylów pokazuje tylko te atrybuty, które odbiegają od rodzica (zazwyczaj jest to domyślny styl akapitu).

Niektóre funkcje Inspektora stylów są interesujące głównie dla zaawansowanych użytkowników:

Prosimy o wsparcie!