Tryb wyboru

Wybierz tryb wyboru z podmenu: normalny tryb zaznaczania lub tryb zaznaczania bloku.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja – Tryb wyboru


W normalnym trybie zaznaczania można zaznaczać wiele wierszy tekstu wraz ze znakami końca wiersza.

W trybie zaznaczania bloku można zaznaczać prostokątny blok tekstu.

Please support us!