Tryb wyboru

Wybierz tryb zaznaczania z podmenu: standardowy tryb zaznaczania lub tryb zaznaczania blokami.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Tryb zaznaczania

Z paska stanu:

Kliknij obszar Zaznaczenie.


W standardowym trybie zaznaczania możesz zaznaczyć tekst wielowierszowy łącznie z końcami wierszy.

W trybie zaznaczania bloku można zaznaczać prostokątny blok tekstu.

Prosimy o wsparcie!