Chroń dokument

Włącza ochronę przed zapisem dla pól i zakładek w dokumencie.

warning

Ochrona nie ma na celu ochrony bezpieczeństwa informacji, jest to przełącznik zapobiegający przypadkowym zmianom.


Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Chroń pola.

Wybierz Narzędzia - Chroń dokument - Chroń zakładki.


Chroń pola

Przełącza ochronę pól przed zapisem. Po zaznaczeniu pól nie można edytować ani usuwać.

Chroń zakładki

Włącza ochronę przed zapisem zakładek. Gdy ta opcja jest zaznaczona, zakładek nie można usunąć ani zmienić ich nazwy.

Prosimy o wsparcie!