Wybierz blok adresowy

Wybierz, edytuj lub usuń układ bloku adresowego dla korespondencji seryjnej.

Wybierz preferowany blok adresowy

Wybierz z listy blok adresowy, którego chcesz użyć z adresami korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Nigdy nie dołączaj kraju/regionu

Usuwa z bloku adresowego informacje o kraju lub regionie.

Zawsze dołączaj kraj/region

Dołącza informacje o kraju lub regionie do bloku adresowego.

Dołącz kraj/region, jeżeli nie jest to:

Dołącza do bloku adresowego informacje o kraju lub regionie, tylko jeśli są inne niż informacje podane w polu tekstowym.

Wprowadź ciąg znaków dotyczący kraju lub regionu, który nie powinien być drukowany.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Nowy blok adresowy umożliwiające zdefiniowanie układu nowego bloku adresowego.

Edycja

Otwiera okno dialogowe Edycja bloku adresowego, w którym możesz edytować wybrany układ bloku adresowego.

Usuń

Usuwa zaznaczony układ bloku adresowego.

Prosimy o wsparcie!