Wybierz blok adresowy

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Wybierz z listy blok adresowy, którego chcesz użyć z adresami korespondencji seryjnej, a następnie kliknij przycisk OK.

Nigdy nie dołączaj kraju/regionu

Usuwa z bloku adresowego informacje o kraju lub regionie.

Zawsze dołączaj kraj/region

Dołącza informacje o kraju lub regionie do bloku adresowego.

Dołącz kraj/region, jeżeli nie jest to:

Dołącza do bloku adresowego informacje o kraju lub regionie, tylko jeśli są inne niż informacje podane w polu tekstowym.

Wprowadź ciąg znaków dotyczący kraju lub regionu, który nie powinien być drukowany.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Nowy blok adresowy umożliwiające zdefiniowanie układu nowego bloku adresowego.

Edycja

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Usuń

Usuwa zaznaczony układ bloku adresowego.

Prosimy o wsparcie!