Nowy blok adresowy lub edycja bloku adresowego

Określa położenie pól danych adresowych w bloku adresowym dokumentów korespondencji seryjnej.

Elementy adresu

Wybierz pole adresowe i przeciągnij je na drugą listę.

>

Dodaje wybrane pole z listy Elementy adresu do drugiej listy. To samo pole może zostać dodane wielokrotnie.

<

Usuwa wybrane pole z drugiej listy.

Przeciągnij tutaj elementy adresu

Ustal układ pól, przeciągając je lub posługując się przyciskami strzałek.

Podgląd

Wyświetla podgląd pierwszego rekordu bazy danych po zastosowaniu bieżącego układu bloku adresowego.

(Przyciski strzałek)

Zaznacz element na liście i kliknij przycisk strzałki, aby go przesunąć.

Prosimy o wsparcie!