New Address Block or Edit Address Block

Określa położenie pól danych adresowych w bloku adresowym dokumentów korespondencji seryjnej.

Address elements

Wybierz pole adresowe i przeciągnij je na drugą listę.

>

Dodaje pole zaznaczone na liście Elementy adresu do drugiej listy. To samo pole może zostać dodane wielokrotnie.

<

Usuwa zaznaczone pole z drugiej listy.

Drag address elements here

Ustal układ pól, przeciągając je lub posługując się przyciskami strzałek.

Podgląd

Wyświetla podgląd pierwszego rekordu bazy danych po zastosowaniu bieżącego układu bloku adresowego.

(Przyciski strzałek)

Zaznacz element na liście i kliknij przycisk strzałki, aby go przesunąć.

Please support us!