Dopasuj pola

Dopasowuje nazwy pól logicznych z okna dialogowego układu do nazw pól bazy danych podczas tworzenia bloków adresowych lub zwrotów grzecznościowych.

Dopasowania do pola:

Wybierz nazwę pola w swojej bazie danych dla każdego elementu adresu logicznego.

Podgląd bloku adresowego

Wyświetla podgląd wartości pierwszego rekordu danych.

Prosimy o wsparcie!