Znajdź wpis

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

Znajdź

Określa wyszukiwaną frazę.

Szukaj tylko w

Zawęża wyszukiwanie do jednego pola danych.

Select the data field where you want to search for the text.

Znajdź

Wyświetla następny rekord, który zawiera wyszukiwany tekst.

Please support us!