Wyślij dokument wynikowy jako e-mail

Wysyła wyniki korespondencji seryjnej jako wiadomości e-mail do wszystkich lub niektórych odbiorców.

Opcje e-mail

Do

Wybierz pole bazy danych zawierające adres e-mail odbiorcy.

Kopiuj do

Otwiera okno dialogowe Kopiuj do, w którym można określić jeden lub więcej adresów DW lub UDW.

Temat

Wprowadź wiersz tematu wiadomości e-mail.

Wyślij jako

Wybierz format poczty dla wiadomości e-mail.

Ikona notatki

Wiadomość w formacie zwykłego tekstu i HTML jest wysyłana w treści wiadomości, natomiast formaty *.odt, *.doc i *.pdf są wysyłane jako załączniki.


Właściwości

Otwiera okno dialogowe Wiadomość e-mail, w którym można wprowadzić treść wiadomości e-mail dla plików korespondencji seryjnej wysyłanych jako załączniki.

Nazwa załącznika

Pokazuje nazwę załącznika.

Wyślij rekordy

Wyślij wszystkie dokumenty

Wybierz, aby wysłać e-maile do wszystkich odbiorców.

Od

Wybiera zakres rekordów rozpoczynający się od numeru rekordu w polu Od i kończący się na numerze rekordu w polu Do.

Od

Wprowadź numer pierwszego rekordu do uwzględnienia w korespondencji seryjnej.

Do

Wprowadź numer ostatniego rekordu do uwzględnienia w korespondencji seryjnej.

Wyślij dokumenty

Kliknij, aby rozpocząć wysyłanie e-maili.

Prosimy o wsparcie!