Email Message

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Adds a salutation to the email.

Wstaw indywidualny zwrot grzecznościowy

Dodaje spersonalizowany zwrot grzecznościowy. Aby użyć domyślnego zwrotu grzecznościowego, należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru.

Kobieta

Określa indywidualne pozdrowienie dla odbiorcy żeńskiego.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Niestandardowy zwrot grzecznościowy dla odbiorcy płci żeńskiej.

Mężczyzna

Określa indywidualne pozdrowienie dla odbiorcy męskiego.

Nowy

Otwiera okno dialogowe Niestandardowy zwrot grzecznościowy dla odbiorcy płci męskiej.

Nazwa pola

Określa nazwę pola bazy danych adresów zawierającego informacje o płci.

Wartość pola

Określ wartość pola wskazującą na płeć odbiorcy.

Ogólny zwrot grzecznościowy

Określa domyślne pozdrowienie używane w sytuacji, gdy utworzenie indywidualnego zwrotu grzecznościowego nie jest możliwe.

Tutaj wpisz treść wiadomości

Enter the main text of the email.

Please support us!