Niestandardowy zwrot grzecznościowy

Specify the salutation layout for mail merge or email merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

Elementy zwrotu grzecznościowego

Wybierz pole i przeciągnij je na drugą listę.

>

Dodaje pole zaznaczone na liście elementów zwrotu grzecznościowego do drugiej listy. Jedno pole może zostać dodane wielokrotnie.

<

Usuwa zaznaczone pole z drugiej listy.

Przeciągnij elementy zwrotu grzecznościowego w obszar poniżej

Ustal układ pól, przeciągając je lub posługując się przyciskami strzałek.

Dostosuj zwrot grzecznościowy

Wybierz z listy wartości dla pól zwrotu grzecznościowego i znaku przestankowego.

Podgląd

Wyświetla podgląd pierwszego rekordu bazy danych po zastosowaniu bieżącego układu zwrotu grzecznościowego.

(Przyciski strzałek)

Zaznacz element na liście i kliknij przycisk strzałki, aby go przesunąć.

Please support us!