Niestandardowy zwrot grzecznościowy

Ustaw układ zwrotu grzecznościowego dla dokumentów korespondencji seryjnej lub elektronicznej korespondencji seryjnej. Nazwa tego okna dialogowego jest inna dla odbiorców płci żeńskiej i płci męskiej.

Elementy zwrotu grzecznościowego

Wybierz pole i przeciągnij je na drugą listę.

>

Dodaje wybrane pole z listy zwrotów grzecznościowych do drugiej listy. Możesz dodać pole więcej niż raz.

<

Usuwa wybrane pole z drugiej listy.

Przeciągnij elementy zwrotu grzecznościowego w obszar poniżej

Ustal układ pól, przeciągając je lub posługując się przyciskami strzałek.

Dostosuj zwrot grzecznościowy

Wybierz z listy wartości dla pól zwrotu grzecznościowego i znaku przestankowego.

Podgląd

Wyświetla podgląd pierwszego rekordu bazy danych po zastosowaniu bieżącego układu zwrotu grzecznościowego.

(Przyciski strzałek)

Zaznacz element na liście i kliknij przycisk strzałki, aby go przesunąć.

Prosimy o wsparcie!