Dostosuj listę adresową

Dostosowuje listę adresową dla dokumentów korespondencji seryjnej.

Elementy listy adresowej

Umożliwia zaznaczenie pól do przeniesienia, usunięcia lub zmiany nazwy.

^

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w górę o jedną pozycję na liście.

v

Kliknij, aby przenieść wybrane pole w dół o jedną pozycję na liście.

Dodaj

Wstawia nowe pole tekstowe.

Usuń

Usuwa wybrane pole.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę zaznaczonego pola tekstowego.

Prosimy o wsparcie!