Kopia dla

Specify additional e-mail recipients for the mail merge document.

DW

Umożliwia wprowadzenie adresów odbiorców kopii wiadomości e-mail rozdzielonych znakami średnika (;).

UDW

Umożliwia wprowadzenie adresów odbiorców ukrytych kopii wiadomości e-mail rozdzielonych znakami średnika (;).

Please support us!