Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

Z góry

Określa ilość miejsca do pozostawienia pomiędzy górną krawędzią strony i górną krawędzią bloku adresowego.

Wyrównaj do treści tekstu

Wyrównuje ramkę zawierającą blok adresowy do lewego marginesu strony.

Od lewej

Określa ilość miejsca do pozostawienia pomiędzy lewą krawędzią strony i lewą krawędzią bloku adresowego.

Salutation Position

W górę

Przesuwa zwrot grzecznościowy w górę.

W dół

Przesuwa zwrot grzecznościowy w dół.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Powiększenie

Określa powiększenie podglądu wydruku.

Użyj poleceń z menu kontekstowego podglądu, aby przesunąć widok do góry lub w dół.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!