Kreator korespondencji seryjnej - Dostosuj układ

Określ położenie bloków adresowych i zwrotów grzecznościowych na dokumentach.

Pozycja bloku adresowego

Z góry

Określa ilość miejsca do pozostawienia pomiędzy górną krawędzią strony i górną krawędzią bloku adresowego.

Wyrównaj do treści tekstu

Wyrównuje ramkę zawierającą blok adresowy do lewego marginesu strony.

Od lewej

Określa ilość miejsca do pozostawienia pomiędzy lewą krawędzią strony i lewą krawędzią bloku adresowego.

Pozycja zwrotu grzecznościowego

W górę

Przesuwa zwrot grzecznościowy w górę.

W dół

Przesuwa zwrot grzecznościowy w dół.

Obszar podglądu

Zapewnia podgląd pozycjonowania zwrotów grzecznościowych na stronie.

Powiększenie

Określa powiększenie podglądu wydruku.

Użyj poleceń z menu kontekstowego podglądu, aby przesunąć widok do góry lub w dół.

Naciśnij przycisk Zakończ i użyj paska narzędzi Korespondencja seryjna, aby zakończyć proces korespondencji seryjnej.

Prosimy o wsparcie!