Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Określ odbiorców dokumentu korespondencji seryjnej oraz układ bloku adresowego.

Ikona notatki

Kreator korespondencji seryjnej otworzy się na tej stronie, jeśli uruchomisz kreator w dokumencie tekstowym, który zawiera już pola bazy danych adresów. Jeśli kreator otworzy się bezpośrednio na tej stronie, przycisk Wybierz listę adresową nazywa się Wybierz inną listę adresową.


Ikona notatki

Tytuł tej strony to Wstaw blok adresowy dla listów i Wybierz listę adresową dla wiadomości e-mail.


Wybierz listę adresową

Otwiera okno dialogowe Wybierz listę adresową umożliwiającą wybór źródła danych adresów, dodanie nowych adresów lub wprowadzenie nowej listy adresowej.

Ikona ostrzeżenia

Podczas edytowania niektórych rekordów w źródle danych arkusza kalkulacyjnego programu Calc, które jest właśnie używane do korespondencji seryjnej, wprowadzone zmiany nie będą widoczne w tej korespondencji.


Ten dokument powinien zawierać blok adresowy

Dodaje blok adresowy do dokumentu korespondencji seryjnej.

Określa układ bloku adresowego, który ma zostać użyty.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli wybierzesz Ten dokument powinien zawierać blok adresowy, na tej stronie zostaną włączone kroki trzeci i czwarty. Następnie musisz dopasować elementy bloku adresowego i nazwy pól używane w korespondencji.


Nie drukuj wierszy zawierających tylko puste pola

Umożliwia pozostawienie pustych wierszy poza adresem.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Wybierz blok adresowy.

Dopasuj pola

Otwiera okno dialogowe Dopasuj pola.

Ikona ostrzeżenia

Jeśli wszystkie elementy adresu nie są dopasowane do główki kolumny, nie można zakończyć działania Kreatora korespondencji seryjnej za pomocą przycisku Zakończ ani przejść do czwartego krok kreatora.


(Przyciski przeglądania)

Przyciski przeglądania umożliwiają przejrzenie informacji z poprzedniego i następnego rekordów danych.

Następny krok: Kreator korespondencji seryjnej - Utwórz zwrot grzecznościowy

Alternatywnie możesz nacisnąć przycisk Zakończ i użyć paska narzędzi Korespondencja seryjna, aby zakończyć proces korespondencji seryjnej.

Prosimy o wsparcie!