Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Ikona notatki

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Ikona notatki

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

Otwiera okno dialogowe Wybierz listę adresową umożliwiającą wybór źródła danych adresów, dodanie nowych adresów lub wprowadzenie nowej listy adresowej.

Ikona ostrzeżenia

Podczas edytowania niektórych rekordów w źródle danych arkusza kalkulacyjnego programu Calc, które jest właśnie używane do korespondencji seryjnej, wprowadzone zmiany nie będą widoczne w tej korespondencji.


Ten dokument powinien zawierać blok adresowy

Dodaje blok adresowy do dokumentu korespondencji seryjnej.

Określa układ bloku adresowego, który ma zostać użyty.

Ikona ostrzeżenia

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Nie drukuj wierszy zawierających tylko puste pola

Umożliwia pozostawienie pustych wierszy poza adresem.

Więcej

Otwiera okno dialogowe Wybierz blok adresowy .

Dopasuj pola

Otwiera okno dialogowe Dopasuj pola .

Ikona ostrzeżenia

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Przyciski przeglądania)

Przyciski przeglądania umożliwiają przejrzenie informacji z poprzedniego i następnego rekordów danych.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!