Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz typ dokumentu

Określ typ dokumentu korespondencji seryjnej do utworzenia.

List

Tworzy drukowalny dokument korespondencji seryjnej.

Wiadomość e-mail

Tworzy dokumenty korespondencji seryjnej, które można wysłać jako wiadomość e-mail lub załącznik do wiadomości e-mail.

Następny krok: Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Prosimy o wsparcie!