Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Użyj bieżącego dokumentu

Tworzy dokument korespondencji seryjnej na podstawie bieżącego dokumentu programu Writer.

Utwórz nowy dokument

Tworzy nowy dokument programu Writer do użycia w korespondencji seryjnej.

Użyj istniejącego dokumentu

Tworzy dokument korespondencji seryjnej na podstawie istniejącego dokumentu programu Writer.

Przeglądaj

Zlokalizuj Dokument Write, który chcesz użyć, a następnie kliknij Otwórz.

Użyj szablonu

Określa szablon, który ma zostać użyty podczas tworzenia dokumentu korespondencji seryjnej.

Przeglądaj

Opens a template selector dialog.

Użyj jednego z ostatnio zapisanych dokumentów

Używa istniejącego dokumentu korespondencji seryjnej jako podstawy nowego dokumentu korespondencji seryjnej.

Wybierz dokument.

Next step: Mail Merge Wizard - Select document type

Please support us!