Kreator korespondencji seryjnej

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej

Click the Mail Merge icon on the Mail Merge bar:

Click the Mail Merge icon on the Table Data bar:

Ikona

Korespondencja seryjna


Before starting the Mail Merge Wizard you might want to review the whole process of creating a mail merge:

Tworzenie listu seryjnego

Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Mail Merge Wizard - Select document type

Specify the type of mail merge document to create.

Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

First step: Mail Merge Wizard - Select starting document.

Please support us!