Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia Kreator korespondencji seryjnej w celu tworzenia listów lub wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Kreator korespondencji seryjnej

Kliknij ikonę Korespondencja seryjna na pasku Korespondencja seryjna:

Kliknij ikonę Korespondencja seryjna na pasku Dane tabeli:

Ikona

Korespondencja seryjna


Przed uruchomieniem Kreatora korespondencji seryjnej możesz przejrzeć cały proces tworzenia korespondencji seryjnej:

Tworzenie listu seryjnego

Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz dokument początkowy

Określ dokument, który chcesz użyć jako podstawę dla dokumentu korespondencji seryjnej.

Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz typ dokumentu

Określ typ dokumentu korespondencji seryjnej do utworzenia.

Kreator korespondencji seryjnej - Adresy

Określ odbiorców dokumentu korespondencji seryjnej oraz układ bloku adresowego.

Kreator korespondencji seryjnej - Utwórz zwrot grzecznościowy

Określ właściwości zwrotów grzecznościowych. Jeśli baza danych korespondencji seryjnej zawiera informacje o płci, możesz określić różne zwroty grzecznościowe w zależności od płci odbiorcy.

Kreator korespondencji seryjnej - Dostosuj układ

Określ położenie bloków adresowych i zwrotów grzecznościowych na dokumentach.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Wyświetl zaznaczenia w oknie dialogowym dokonanym w poprzednim kroku. Bieżące ustawienia pozostają niezmienione. Ten przycisk można aktywować dopiero od drugiej strony.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Pierwszy krok: Kreator korespondencji seryjnej - Wybierz dokument początkowy.

Prosimy o wsparcie!