Odwołanie

Podmenu oferujące możliwość edycji przypisów dolnych, przypisów końcowych, wpisów indeksu oraz wpisów bibliograficznych.

Aby wykonać tę operację...

Choose Edit - Reference.


Przypis dolny lub przypis końcowy

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Wpis indeksu

Edycja wskazanego wpisu indeksu. Należy kliknąć przed wpisem indeksu, a następnie użyć tego polecenia.

Wpis bibliograficzny

Edytuje wybrany wpis bibliograficzny.

Prosimy o wsparcie!