Właściwości

Umożliwia ustawienie różnych właściwości formantu zawartości, który znajduje się pod bieżącym kursorem.

Właściwości ogólne

Zawartość to tekst zastępczy

Bieżąca zawartość jest traktowana jako tekst zastępczy i zostanie wstępnie wybrana po kliknięciu formantu zawartości, aby ułatwić zastąpienie symbolu zastępczego rzeczywistą zawartością.

Tytuł

Wstaw tytuł formantu. Tytuł jest wyświetlany nad formantem, gdy kursor znajduje się w formancie. Kliknij tytuł, aby otworzyć okno dialogowe właściwości formantu.

Tag

Tagi służą podobnemu celowi. Tag jest odczytywalnym maszynowo kluczem lub identyfikatorem unikalnym w dokumencie. Po wypełnieniu formularza zewnętrzny program może wyodrębnić informacje z dokumentu, wyszukując zawartość tagów.

Właściwości pola wyboru

Zaznaczony znak

Znak używany, gdy pole wyboru jest zaznaczone. Kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Znak specjalny.

Odznaczony znak

Znak używany, gdy pole wyboru nie jest zaznaczone. Kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć okno dialogowe Znak specjalny.

Pole kombi i właściwości pozycji listy rozwijanej

Wyświetlana nazwa

Czytelna dla człowieka nazwa opisująca pozycję listy.

Wartość

Czytelna dla maszyny nazwa opisująca pozycję listy.

Dodaj, modyfikuj i usuń

Odpowiednio dodaje, modyfikuje i usuwa elementy z listy.

Przenieś w górę i przenieś w dół

Odpowiednio prznosi elementy w górę oraz w dół na liście, aby zmienić kolejność wyświetlania listy.

Format daty

Wybierz format daty, który ma być wyświetlany w formancie zawartości daty.

Prosimy o wsparcie!