Sprawdzanie dostępności

Przejrzyj typowe problemy z dostępnością w dokumencie oraz obsługę specyfikacji PDF/UA w oknie dialogowym eksportu PDF.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Sprawdzanie dostępności.

Wybierz Plik - Eksportuj jako PDF - Ogólne - Powszechna dostępność (PDF/UA) i kliknij OK.

Przy pomocy klawiatury:

+ 8

Z panelu bocznego:

Otwórz panel Sprawdzanie dostępności.


Narzędzie do sprawdzania dostępności przegląda strukturę dokumentu i zbiera wszystkie możliwe problemy z dostępnością. Sprawdzenie można uruchomić ręcznie za pomocą menu lub zostanie uruchomione po oknie dialogowym eksportu PDF, gdy włączona jest obsługa PDF/UA.

Panel sprawdzania dostępności w panelu bocznym

Panel Sprawdzanie dostępności w panelu bocznym wyświetla listę wszystkich problemów znalezionych w dokumencie tekstowym.

Udostępnione są łącza umożliwiające natychmiastowe przejście do problemu. Kliknij dwukrotnie łącze, aby przejść i wybierz obiekt z problemem dostępności.

Przycisk Napraw

Kliknij przycisk Napraw, aby przejść do problemu i podać polecenia umożliwiające jego rozwiązanie.

Powszechne sprawdzania dostępności

Kontrole, które są obecnie wdrażane, to:

Prosimy o wsparcie!