Sprawdzanie dostępności

Przejrzyj typowe problemy z dostępnością w dokumencie oraz obsługę specyfikacji PDF/UA w oknie dialogowym eksportu PDF.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Sprawdzanie dostępności.

Wybierz Plik - Eksportuj jako PDF - Ogólne - Powszechna dostępność (PDF/UA) i kliknij OK.


Narzędzie do sprawdzania dostępności przegląda strukturę dokumentu i zbiera wszystkie możliwe problemy z dostępnością. Sprawdzenie można uruchomić ręcznie za pomocą menu lub zostanie uruchomione po oknie dialogowym eksportu PDF, gdy włączona jest obsługa PDF/UA.

Okno dialogowe Sprawdzanie dostępności

Okno dialogowe Sprawdzanie dostępności zawiera listę wszystkich problemów znalezionych w dokumencie tekstowym.

Przejdź do problemu

Kliknij przycisk, aby przejść do strony, na której zostanie wybrany obiekt lub problem wymagający uwagi.

Powszechne sprawdzania dostępności

Kontrole, które są obecnie wdrażane, to:

Prosimy o wsparcie!