Aktualizuj

Aktualizuje elementy bieżącego dokumentu o dynamicznej zawartości, na przykład pola lub indeksy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj


Aktualizuj wszystko

Aktualizuje wszystkie łącza, pola, indeksy, spisy treści i formatowanie stron w bieżącym dokumencie.

Pola

Aktualizuje zawartość wszystkich pól w bieżącym dokumencie.

Łącza

Aktualizuje łącza w bieżącym dokumencie.

Bieżący indeks

Aktualizuje bieżący indeks. Jest nim indeks, w którym znajduje się kursor.

Wszystkie indeksy i spisy

Aktualizuje wszystkie indeksy i spisy treści w bieżącym dokumencie. Użycie tego polecenia nie wymaga uprzedniego umieszczenia kursora w indeksie lub spisie.

Wszystkie wykresy

Aktualizuje wykresy w bieżącym dokumencie.

Formatowanie strony

Aktualizuje formatowanie strony w dokumencie i ponownie oblicza łączną ilość stron, która jest wyświetlana na pasku statusu.

Prosimy o wsparcie!