Pola

Aktualizuje zawartość wszystkich pól w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Pola

Klawisz F9


Prosimy o wsparcie!