Aktualizuj wszystko

Aktualizuje wszystkie łącza, pola, indeksy, spisy treści i formatowanie stron w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Aktualizuj wszystko


Prosimy o wsparcie!