Numeracja wierszy

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box. You can also exclude a paragraph style from line numbering.

note

Numerowanie wierszy nie jest dostępne w formacie HTML.


Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Line Numbering (not for HTML format)


Pokaż numerację

Dodaje numery wierszy do bieżącego dokumentu.

Widok

Ustaw właściwości numeracji wierszy.

Styl znaku

Wybierz styl formatowania numerów wierszy.

Format

Select the numbering scheme that you want to use.

Pozycja

Wskaż miejsce wyświetlania numerów wierszy.

Odstęp

Wprowadź odstęp między numerami wierszy a tekstem.

Przedział

Wprowadź skok w numeracji wierszy.

Separator

Jeśli skok w numeracji wierszy wynosi więcej niż jeden, można wprowadzić znak separatora, który będzie wyświetlany między numerami wierszy.

Tekst

Wpisz tekst, którego chcesz użyć jako separatora.

Co

Wprowadź liczbę wierszy odstępu pomiędzy separatorami.

note

Separatory są wyświetlane tylko w nienumerowanych wierszach.


Policz

Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.

Puste wiersze

Uwzględnia puste akapity w numeracji wierszy.

Lines in frames

Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document. In linked frames, the numbering is not restarted.

Rozpocznij od nowa na każdej stronie

Rozpoczyna numerowanie wierszy od nowa dla każdej strony dokumentu.

Please support us!