Wszystkie indeksy i spisy

Aktualizuje wszystkie indeksy i spisy treści w bieżącym dokumencie. Użycie tego polecenia nie wymaga uprzedniego umieszczenia kursora w indeksie lub spisie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Indeksy i spisy


Prosimy o wsparcie!