Bieżący indeks

Aktualizuje bieżący indeks. Jest nim indeks, w którym znajduje się kursor.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Aktualizuj - Bieżący indeks


Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy indeks lub tabelę, a następnie wybrać Aktualizuj indeks lub spis treści. W menu kontekstowym są dostępne następujące polecenia:

Edycja indeksu lub spisu treści

Umożliwia edycję bieżącego indeksu lub spisu.

usuń indeks lub spis treści

Umożliwia usunięcie bieżącego indeksu lub spisu.

Prosimy o wsparcie!