Konwertuj tekst na tabelę

Konwertuje zaznaczony tekst na tabelę lub zaznaczoną tabelę na tekst.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Konwertuj - Tekst na tabelę


Opcje dostępne tym oknie dialogowym w zależności od rodzaju konwersji.

Separator tekstu

Separatory, takie jak na przykład tabulator, oznaczają granice kolumn w zaznaczonym tekście. Każdy akapit zaznaczonego tekstu jest konwertowany na wiersz tabeli. Także podczas konwersji tabeli na tekst oznaczenia granic kolumn są zamieniane na określony znak, a każdy wiersz jest konwertowany na odrębny akapit.

Tabulatory

Zamień tekst na tabelę, używając tabulatorów jako znaczników kolumn.

Średnik

Zamień tekst na tabelę, używając średników (;) jako znaczników kolumn.

Akapit

Zamień tekst na tabelę, używając akapitów jako znaczników kolumn.

Inny:

Zamień tekst na tabelę, używając wybranego znaku jako znacznika kolumn.

Pole tekstowe

Wprowadź znak, którego chcesz użyć jako znacznika kolumn.

Jednakowa szerokość wszystkich kolumn

Tworzy kolumny o jednakowej szerokości, niezależnie od pozycji znacznika kolumny.

Autoformatowanie

Otwiera okno dialogowe Autoformatowanie, w którym można wybrać wstępnie zdefiniowany układ tabeli.

Opcje

Nagłówek

Formatuje pierwszy wiersz nowej tabeli jako nagłówek.

Powtórz nagłówek

Powtarza główki tabeli na każdej kolejnej stronie, jeśli tabela jest wielostronicowa.

Pierwsze ... wierszy

Powtarza pierwsze n wierszy jako główkę.

Nie dziel tabeli

Zabrania podziału tabeli na wiele stron.

Krawędź

Dodaje krawędź do tabeli i jej komórek.

Prosimy o wsparcie!