Ustawienia przypisów końcowych

Określa formatowanie przypisów końcowych. Dostępne opcje to rodzaj numeracji oraz styl przypisów końcowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy końcowe


Autonumeracja

Numeracja

Wybierz schemat numeracji, który chcesz użyć.

Zaznaczenie

Opis

1, 2, 3

Cyfry arabskie

A, B, C

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, AB, AC, ...

a, b, c

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje aa, ab, ac, ...

I, II, III

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuujes aa, bb, cc, ...


Rozpoczęcie

Wprowadź numer pierwszego przypisu końcowego w dokumencie. Opcja jest przydatna, gdy numeracja przypisów końcowych ma objąć więcej niż jeden dokument.

Przed

Wprowadź tekst, który chcesz by był wyświetlany przed numerem przypisu końcowego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz "ad.: " żeby wyświetlić "ad.: 1".

Po

Wprowadź tekst jaki ma być wyświetlany po numerze przypisu końcowego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz ")" żeby wyświetlić "1)".

Style

Aby zapewnić spójny wygląd przypisów końcowych w całym dokumencie, przypisz styl akapitu do przypisu końcowego, a style znaku do numeru zakotwiczenia przypisu końcowego i numeru w obszarze przypisów końcowych.

Akapit

Wybierz styl akapitu dla tekstu przypisu końcowego. Można wybrać tylko style specjalne.

Strona

Wybierz styl strony, którego chcesz użyć dla przypisów końcowych.

Obszar tekstu

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla zakotwiczeń przypisów końcowych w tekście dokumentu.

Obszar przypisów końcowych

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla numeracji przypisów końcowych w obszarze przypisów.

Prosimy o wsparcie!