Endnote Settings

Określa formatowanie przypisów końcowych. Dostępne opcje to rodzaj numeracji oraz styl przypisów końcowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy końcowe


Autonumeracja

Numeracja

Select the numbering scheme that you want to use.

Zaznaczenie

Opis

1, 2, 3

Cyfry arabskie

A, B, C

Wielkie litery

a, b, c

Małe litery

I, II, III

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem wielkich liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem małych liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "aa".


Zacznij od

Wprowadź numer pierwszego przypisu końcowego w dokumencie. Opcja jest przydatna, gdy numeracja przypisów końcowych ma objąć więcej niż jeden dokument.

Przed

Wprowadź tekst, który chcesz by był wyświetlany przed numerem przypisu końcowego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz "ad.: " żeby wyświetlić "ad.: 1".

Po

Wprowadź tekst jaki ma być wyświetlany po numerze przypisu końcowego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz ")" żeby wyświetlić "1)".

Style

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Akapit

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Strona

Wybierz styl strony, którego chcesz użyć dla przypisów końcowych.

Obszar tekstu

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla zakotwiczeń przypisów końcowych w tekście dokumentu.

Obszar przypisów końcowych

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla numeracji przypisów końcowych w obszarze przypisów.

Please support us!