Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe - Przypisy dolne


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Autonumeracja

Numeracja

Select the numbering scheme that you want to use.

Zaznaczenie

Opis

1, 2, 3

Cyfry arabskie

A, B, C

Wielkie litery

a, b, c

Małe litery

I, II, III

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem wielkich liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "AA".

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne z użyciem małych liter. Po 26 wpisach numerowanie jest rozpoczynane od początku od "aa".


Zakres

Wybierz opcję numeracji dla przypisów dolnych.

Opcja

Znaczenie

Na stronę

Restartuje numerację przypisów dolnych na górze każdej strony. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.

Na rozdział

Restartuje numerację przypisów dolnych na początku każdego rozdziału.

Na dokument

Numeruje przypisy dolne w dokumencie sekwencyjnie.


Przed

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany przed każdym numerem przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz "ad. " żeby wyświetlić "ad. 1".

Po

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany po numerze przypisu dolnego w tekście przypisu. Na przykład, wpisz ")" żeby wyświetlić "1)".

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Zacznij od

Podaj numer pierwszego przypisu dolnego w dokumencie. Ta opcja jest dostępna jeśli zaznaczono "Na dokument" w sekcji Liczenie .

Pozycja

Koniec strony

Wyświetla przypisy dolne na dole strony.

Koniec dokumentu

Wyświetla przypisy dolne na końcu dokumentu jako przypisy końcowe.

Style

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Akapit

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Strona

Wybierz styl strony dla przypisów dolnych.

Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko, jeśli zaznaczone jest pole wyboru Koniec strony w obszarze Pozycja.


Obszar tekstu

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla zakotwiczeń przypisów dolnych w tekście.

Obszar przypisów dolnych

Wybierz styl znaku, którego chcesz użyć dla numeracji przypisów dolnych w obszarze przypisów dolnych.

Tekst informujący o kontynuacji

Koniec przypisu dolnego

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany gdy przypisy kończą się na następnej stronie, na przykład, "Kontynuacja na stronie ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer następnej strony.

Początek następnej strony

Wpisz tekst, który będzie wyświetlany na stronie, na której znajduje się dalsza część przypisów dolnych, na przykład "Kontynuacja ze strony ". LibreOffice Writer automatycznie wstawi numer poprzedniej strony.

Please support us!