Ustawienia przypisów dolnych/końcowych

Określa ustawienia wyświetlania przypisów dolnych i końcowych.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Przypisy dolne/końcowe


Ustawienia przypisów dolnych

Określa formatowanie przypisów dolnych.

Ustawienia przypisów końcowych

Określa formatowanie przypisów końcowych. Dostępne opcje to rodzaj numeracji oraz styl przypisów końcowych.

Prosimy o wsparcie!