Numeracja

Określa format liczb dla numeracji nagłówków w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Narzędzia - Numeracja nagłówków - Numeracja


Poziom

Kliknij poziom konspektu, który chcesz zmodyfikować, a następnie określ opcje numeracji dla poziomu. Aby zastosować opcje numeracji, z wyjątkiem stylu akapitu, na wszystkie poziomy kliknij "1–10".

Numeracja

Określ formatowanie dla wybranego poziomu konspektu.

Numer

Wybierz schemat numeracji, który chcesz zastosować do wybranego poziomu konspektu.

Zaznaczenie

Opis

1, 2, 3, ...

Cyfry arabskie

A, B, C, ...

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, AB, AC, ...

a, b, c, ...

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje aa, ab, ac, ...

I, II, III, ...

Cyfry rzymskie (wielkie litery)

i, ii, iii, ...

Cyfry rzymskie (małe litery)

A,... AA,... AAA,...

Numerowanie alfabetyczne wielkimi literami A–Z
Po pozycji 26 numeracja kontynuuje AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Numerowanie alfabetyczne małymi literami a–z
Po pozycji 26 numeracja kontynuujes aa, bb, cc, ...

Brak

Brak symbolu numeracji. Na początku wiersza numerowanego zostaje wyświetlony wyłącznie znak zdefiniowany w polu Separator.


Rozpoczęcie

Wprowadź numer, od którego chcesz rozpocząć numerację nagłówków dla wybranego poziomu.

Styl akapitu

Wybierz styl akapitu, który ma zostać przypisany do wybranego poziomu konspektu. Jeśli klikniesz "Brak", wybrany poziom konspektu nie zostanie zdefiniowany.

Styl znaku

Wybierz styl znaku numeracji.

Pokaż podpoziomy

Wybierz liczbę poziomów konspektu do uwzględnienia w numeracji nagłówków. Wybierz 1, aby wyświetlić tylko numer bieżącego poziomu konspektu. Wybierz na przykład 3, aby wyświetlić bieżący poziom i dwa poprzednie poziomy w numerze nagłówka.

Separator

Określ opcjonalny tekst, który będzie zawsze pojawiał się przed numerem nagłówka lub po nim.

Przed

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany przed numerem nagłówka. Na przykład wpisz "Rozdział ", aby zawsze "Rozdział" pojawił się przed numerem nagłówka.

Po

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany po numerze nagłówka. Na przykład wpisz ., aby zawsze numer nagłówka kończył się kropką.

Prosimy o wsparcie!