Chapter Numbering

Określa format liczb oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Ikona wskazówki

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Ikona notatki

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Numeracja

Określa format numeracji oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Pozycja

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Load/Save

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Ikona notatki

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Bez tytułu 1-9

Określa gotowy styl numeracji, który zostanie przypisany do zaznaczonego poziomu konspektu.

Zapisz jako

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Zapisz jako

Kliknij styl numeracji na liście, a następnie wprowadź wybraną nazwę stylu. Liczby odpowiadają poziomowi konspektu, do którego są przypisane style.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Please support us!