Licznik słów

Liczy słowa i znaki, z lub bez spacji, w bieżącym zaznaczeniu i w całym dokumencie. Licznik jest prowadzony na bieżąco podczas pisania lub zmianie zaznaczenia.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Narzędzia - Licznik słów

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja - Licznik słów.

W menu Recenzja karty Recenzja wybierz Licznik słów.

Z pasków narzędzi:

Ikona licznika słów

Licznik słów

Z paska stanu:

Kliknij obszar Licznik słów i znaków.


W jaki sposób są liczone wyrazy w programie LibreOffice?

Domyślnie każdy ciąg znaków między dwoma odstępami jest liczony jako wyraz. Myślniki, znaki tabulatora, podziału wiersza i podziału akapitu również są traktowane jako separatory wyrazów.

Wyrazy z zawsze widocznym łącznikiem, jak np. e-mail, on-line, user/config, są liczone jako jeden wyraz.

Wyrazy mogą się składać z liter, cyfr i znaków specjalnych. W poniższym tekście policzone zostaną cztery wyrazy: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Aby dodać niestandardowy znak będący w granicach słowa, wybierz - LibreOffice Writer - Ogólne i dodaj znak w polu Dodatkowe separatory.

Prosimy o wsparcie!