Scal tabelę

Łączy dwie następujące po sobie tabele w jedną. Łączone tabele muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować i nie mogą być rozdzielone pustym akapitem.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Tabela - Scal tabele.


W przypadku wybrania tego polecenia, gdy kursor znajduje się między trzema następującymi po sobie tabelami, pojawia się żądanie zaznaczenia tabeli, z którą ma być przeprowadzone scalanie.

Prosimy o wsparcie!