Podziel tabelę

Dzieli bieżącą tabelę na dwie oddzielne tabele w punkcie umieszczenia kursora. Dostęp do tego polecenia można uzyskać również przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wewnątrz komórki tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Podziel tabelę.


Tryb

Kopiuj nagłówek

Dołącza pierwszy wiersz oryginalnej tabeli jako pierwszy wiersz drugiej tabeli.

Nagłówek niestandardowy (zastosuj styl)

Wstawia do drugiej tabeli pusty wiersz główki sformatowany tak samo jak pierwszy wiersz oryginalnej tabeli.

Nagłówek niestandardowy

Wstawia w drugiej tabeli dodatkowy pusty wiersz.

Bez nagłówka

Dzieli tabelę bez kopiowania wiersza główki.

Ikona ostrzeżenia

Dzielenie tabeli zawierającej formuły może mieć wpływ na ich wynik.


Prosimy o wsparcie!