Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

Aby wykonać tę operację...

Choose Styles - Load Styles from Template

In the Styles window, do a long click on the Styles action icon on the top right. Choose Load Styles from Template from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


Kategorie

Wyświetla dostępne kategorie szablonów. Kliknięcie kategorii powoduje wyświetlenie jej zawartości na liście Szablony.

Szablony

Wyświetla szablony dostępne dla zaznaczonej kategorii.

Paragraph and Character

Ładuje akapit i style znaków z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Ramka

Ładuje akapit i style ramek z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Strona

Ładuje style stron z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

List

Ładuje style numerowania z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Zastąp

Replaces styles in the current document that have the same name as the styles you are loading. No warning message is given.

note

Only applied styles and modified styles are loaded from a document or template. The styles shown in the sidebar cannot be used as a guide.


From File

Znajdź plik zawierający style, które chcesz załadować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

tip

To save styles from a document as a template, use From File to load the styles to an empty document, then choose File - Templates - Save as Template.


Please support us!