Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

Aby wykonać tę operację...

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press F11

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


Kategorie

Wyświetla dostępne kategorie szablonów. Kliknięcie kategorii powoduje wyświetlenie jej zawartości na liście Szablony.

Szablony

Wyświetla szablony dostępne dla zaznaczonej kategorii.

Tekst

Ładuje akapit i style znaków z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Ramka

Ładuje akapit i style ramek z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Pages

Ładuje style stron z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Numeracja

Ładuje style numerowania z wybranego dokumentu do bieżącego dokumentu.

Zastąp

Zastępuje style w bieżącym dokumencie, które mają takie same nazwy jak ładowane style.

warning

Style z identycznymi nazwami są zastępowane automatycznie.


From File

Znajdź plik zawierający style, które chcesz załadować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Please support us!