Zastosuj i edytuj zmiany

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje Autokorekty. W oknie dialogowym zostaje wyświetlona prośba o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes.


Akceptuj wszystkie

Applies all of the formatting changes.

Odrzuć wszystkie

Rejects all of the formatting changes.

Edycja zmian

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Zarządzanie zmianami, karta Filtr

Please support us!