Zastosuj i edytuj zmiany

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty. W oknie dialogowym zostaje wyświetlona prośba o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany.


Akceptuj wszystkie

Zastosuje wszystkie zmiany formatowania.

Odrzuć wszystkie

Odrzuca wszystkie zmiany formatowania.

Edycja zmian

Otwiera okno dialogowe, w którym można zaakceptować lub odrzucić zmiany autokorekty. Możesz także zobaczyć zmiany wprowadzone przez określonego autora lub w określonym dniu.

Prosimy o wsparcie!