Zastosuj

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj.


Autokorekta list wypunktowanych/numerowanych

Aby utworzyć listę wypunktowaną, wpisz myślnik (-), gwiazdkę (*) lub znak plus (+), po którym następuje spacja lub tabulator na początku akapitu.

Aby utworzyć listę numerowaną, wpisz liczbę, po której następuje kropka (.) i spacja lub tabulator na początku akapitu.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the Default Paragraph Style, Text Body or Text Body Indent paragraph styles.


Prosimy o wsparcie!