Zastosuj

Automatycznie formatuje dokument lub zaznaczenie zgodnie z opcjami ustawionymi na karcie Opcje autokorekty.

Aby wybrać opcje, wybierz Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty, kliknij kartę Opcje, a następnie wybierz opcje w kolumnie [M], które mają zostać zastosowane po wybraniu polecenia Zastosuj.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj.


Autokorekta list wypunktowanych/numerowanych

Aby utworzyć listę wypunktowaną, wpisz myślnik (-), gwiazdkę (*) lub znak plus (+), po którym następuje spacja lub tabulator na początku akapitu.

Aby utworzyć listę numerowaną, wpisz liczbę, po której następuje kropka (.) i spacja lub tabulator na początku akapitu.

note

Automatyczne numerowanie jest stosowane tylko do akapitów sformatowanych za pomocą stylów akapitu "Domyślny styl akapitu", "Treść tekstu" lub "Wcięcie treści tekstu".


Prosimy o wsparcie!