Połącz

Minimalna wielkość

Określa minimalną długość dla łączenia akapitów zawierających jeden wiersz jako procent szerokości strony.

Prosimy o wsparcie!