Autoformatowanie tabel

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i krawędzie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Style autoformatowania (z kursorem w tabeli).


Stosowanie autoformatowania w tabeli

  1. Kliknij komórkę tabeli lub zaznacz komórki, które chcesz formatować.

  2. Wybierz Tabela - Style autoformatowania, a następnie kliknij format, który chcesz zastosować.

  3. Kliknij przycisk OK.

Format

Wyświetla dostępne style formatowania tabel. Kliknij format, który chcesz zastosować, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodaj

Dodaj nowy styl tabeli do listy.

  1. Sformatuj tabelę w dokumencie.

  2. Zaznacz tabelę i wybierz polecenia Tabela - Style autoformatowania.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  4. W oknie dialogowym Dodaj autoformatowanie wprowadź nazwę, a następnie kliknij OK.

Usuń

Usuwa wybrany styl tabeli. Nie możesz usunąć „Domyślnego stylu tabeli”.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę wybranego stylu tabeli. Nie możesz zmienić nazwy „Domyślnego stylu tabeli”.

Formatowanie

Wybierz atrybuty formatowania, które mają zostać uwzględnione w wybranym stylu tabeli.

Format numeracji

Zawiera numerację formatów w wybranym stylu tabeli.

Czcionka

Zawiera formatowanie czcionek w wybranym stylu tabeli.

Wyrównanie

Zawiera ustawienia wyrównania w wybranym stylu tabeli.

Krawędzie

Zawiera style krawędzi w wybranym stylu tabeli.

Deseń

Zawiera style tła w wybranym stylu tabeli.

Prosimy o wsparcie!