Autoformatowanie tabel

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i obramowania.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


Stosowanie autoformatowania w tabeli

  1. Kliknij komórkę tabeli lub zaznacz komórki, które chcesz formatować.

  2. Wybierz Tabela - Style autoformatowania, a następnie kliknij format, który chcesz zastosować.

  3. Kliknij przycisk OK.

Format

Wyświetla dostępne style formatowania tabel. Kliknij format, który chcesz zastosować, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodaj

Dodaj nowy styl tabeli do listy.

  1. Sformatuj tabelę w dokumencie.

  2. Zaznacz tabelę i wybierz polecenia Tabela - Style autoformatowania.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Usuń

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Zmień nazwę

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Formatowanie

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Format numeracji

Zawiera numerację formatów w wybranym stylu tabeli.

Czcionka

Zawiera formatowanie czcionek w wybranym stylu tabeli.

Wyrównanie

Zawiera ustawienia wyrównania w wybranym stylu tabeli.

Borders

Zawiera style obramowania w wybranym stylu tabeli.

Deseń

Zawiera style tła w wybranym stylu tabeli.

Please support us!