Podczas pisania

Automatycznie formatuje dokument podczas pisania. Aby ustawić opcje formatowania, wybierz Narzędzia - Autokorekta - Opcje, a następnie kliknij kartę Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Podczas pisania.


Autokorketa może być także używana do formatowania dokumentów tekstowych i plików tekstowych w formacie ASCII, ale nie do znaków, które zostały sformatowane ręcznie. Automatyczne uzupełnianie wyrazów występuje po tym, jak dane słowo zostanie drugi raz użyte w dokumencie.

tip

Aby cofnąć ostatnią czynność wykonaną przez zastosowanie funkcji autokorekty, wybierz polecenie Edycja - Cofnij.


Podczas stosowania formatów automatycznych obowiązują następujące zasady:

Autokorekta nagłówków

Akapit jest sformatowany jako nagłówek, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. akapit zaczyna się wielką literą

  2. akapit nie kończy się znakiem interpunkcyjnym

  3. pusty akapit nad i pod akapitem

Autokorekta linii separatora

Jeśli wpiszesz co najmniej trzy łączniki (---) lub pewne inne znaki z rzędu, a następnie naciśniesz klawisz Enter, akapit zostanie zastąpiony poziomą linią o szerokości strony. Linia jest właściwie dolną granicą poprzedniego akapitu. Dolne wypełnienie takiego akapitu zostanie ustawione na 0,75 mm. Obowiązują następujące zasady:

  1. Trzy łączniki (-) tworzą pojedynczą linię (grubość 0,05 pkt).

  2. Trzy podkreślenia (_) dają pojedynczą linię (grubość 0,75 pkt).

  3. Trzy znaki równości (=) dają cienką podwójną linię (grubość 0,75 pkt).

  4. Trzy znaki gwiazdki (*) dają podwójną linię grubą/cienką (grubość 2,25 pkt).

  5. Trzy znaki tyldy (~) dają cienką/grubą podwójną linię (grubość 2,25 pkt).

  6. Trzy znaki krzyżyka (#) dają średnią podwójną linię (grubość 1,5 pkt).

Prosimy o wsparcie!