Podczas pisania

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


Autokorketa może być także używana do formatowania dokumentów tekstowych i plików tekstowych w formacie ASCII, ale nie do znaków, które zostały sformatowane ręcznie. Automatyczne uzupełnianie wyrazów występuje po tym, jak dane słowo zostanie drugi raz użyte w dokumencie.

Ikona wskazówki

Aby cofnąć ostatnią czynność wykonaną przez zastosowanie funkcji Autokorekty, wybierz polecenie Edycja - Cofnij.


Inne reguły Autoformatowania

Please support us!