While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


Autokorketa może być także używana do formatowania dokumentów tekstowych i plików tekstowych w formacie ASCII, ale nie do znaków, które zostały sformatowane ręcznie. Automatyczne uzupełnianie wyrazów występuje po tym, jak dane słowo zostanie drugi raz użyte w dokumencie.

tip

Aby cofnąć ostatnią czynność wykonaną przez zastosowanie funkcji Autokorekty, wybierz polecenie Edycja - Cofnij.


When you apply automatic formats, the following rules apply:

AutoCorrect for Headings

A paragraph is formatted as a heading when the following conditions are met:

  1. paragraph begins with a capital letter

  2. paragraph does not end with a punctuation mark

  3. empty paragraph above and below the paragraph

AutoCorrect for Separator Lines

If you type three or more hyphens (---), underscores (___) or equal signs (===) on line and then press Enter, the paragraph is replaced by a horizontal line as wide as the page. The line is actually the lower border of the preceding paragraph. The following rules apply:

  1. Three hyphens (-) yield a single line (0.05 pt thick, gap 0.75 mm).

  2. Three underscore (_) yield a single line (1 pt thick, gap 0.75 mm).

  3. Three equal signs (=) yield a double line (1.10 pt thick, gap 0.75 mm).

Please support us!