Autokorekta

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Autokorekta.


Podczas pisania

Automatycznie formatuje dokument podczas pisania. Aby ustawić opcje formatowania, wybierz Narzędzia - Autokorekta - Opcje, a następnie kliknij kartę Opcje.

Zastosuj

Automatycznie formatuje dokument lub zaznaczenie zgodnie z opcjami ustawionymi na karcie Opcje autokorekty.

Aby wybrać opcje, wybierz Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty, kliknij kartę Opcje, a następnie wybierz opcje w kolumnie [M], które mają zostać zastosowane po wybraniu polecenia Zastosuj.

Zastosuj i edytuj zmiany

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty. W oknie dialogowym zostaje wyświetlona prośba o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian.

Opcje autokorekty

Otwiera okno dialogowe Autokorekta.

Aby otworzyć okno dialogowe Autoformatowanie tabel, należy kliknąć komórkę tabeli, a następnie wybrać Tabela - Style autoformatowania.

Prosimy o wsparcie!