Autokorekta

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - AutoCorrect.


Podczas pisania

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Zastosuj

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.

Zastosuj i edytuj zmiany

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - Autokorekta - Opcje Autokorekty. W oknie dialogowym zostaje wyświetlona prośba o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian.

Opcje Autokorekty

Otwiera okno dialogowe Autokorekta.

Aby otworzyć okno dialogowe Autoformatowanie tabel, należy kliknąć komórkę tabeli, a następnie wybrać Tabela - Style autoformatowania.

Please support us!