Styl listy

Tutaj możesz utworzyć styl listy. Style list są zorganizowane w oknie Style.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style (), następnie otwórz menu kontekstowe Modyfikuj/Nowy (dla stylów listy).


Kiedy tworzony jest styl listy, stylowi przypisywana jest nazwa. Styl listy można zastosować do akapitów lub przypisać do stylu akapitu w sekcji Zastosuj styl listy na karcie Konspekt i lista.

Llisty uporządkowane i nieuporządkowane utworzone w oknie dialogowym Wypunktowanie i numeracja lub za pomocą ikon Przełącz listę uporządkowaną i Przełącz listę nieuporządkowaną paska Formatowanie używa formatowania bezpośredniego. Nie są to style list.

Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Unordered

Displays different bullet types that you can apply to a list.

Ordered

Displays different numbering schemes that you can apply.

Konspekt

Displays the different formats that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

Image

Displays the different graphics that you can use as bullets in an unordered list.

Position

Set indent, spacing, and alignment options for numbering symbols, such as numbers or bullets, to ordered and unordered lists.

Customize

Sets the formatting options for ordered or unordered lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Resetuj

Resetuje zmodyfikowane wartości na bieżącej karcie z powrotem do wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Jeśli Zastosuj zostanie użyte przed zamknięciem okna dialogowego, wartości zostaną zresetowane do wartości z ostatniego użycia Zastosuj.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca zmiany na wszystkich kartach. Jeśli użyto Zastosuj, to zmiany po ostatnim użyciu Zastosuj zostaną odrzucone.

Prosimy o wsparcie!