Styl numeracji

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).


Po utworzeniu stylu numeracji do numeracji jest przypisywana nazwa. Dlatego takie szablony noszą również nazwę "nazwanej" numeracji. Numerację bez nazwy, stosowaną w formatowaniu bezpośrednim, można utworzyć w oknie dialogowym Wypunktowanie i numeracja lub za pomocą ikon na pasku obiektów.

Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Znaki wypunktowania

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Ikona notatki

Funkcja punktowania i numerowania akapitów jest obsługiwana tylko w programach Writer, Impress i Draw.


Numbering Style

Wyświetla dostępne style numerowania.

Konspekt

Wyświetla różne style, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii listy.

Image

Wyświetla inny obraz, którego można użyć jako punktora listy.

Pozycja

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Ustawia opcje formatowania dla list numerowanych lub wypunktowanych. W razie potrzeby można zastosować opcje formatowania do poszczególnych poziomów hierarchii listy.

Resetuj

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!