Styl znaku

Style znaku umożliwiają dostosowanie formatowania poszczególnych znaków. Użyj stylów znaku, aby zmienić właściwości znaku, słowa lub zaznaczonej części akapitu. Po zastosowaniu stylu znaku do zaznaczenia tekstu właściwości stylu znaku zastępują odpowiednie właściwości znaku akapitu.

Na przykład, jeśli zastosujesz styl znaku o rozmiarze czcionki 15 punktów do zaznaczenia w akapicie z właściwością znaku o rozmiarze czcionki 12 punktów, zaznaczenie zostanie ustawione na 15 punktów, podczas gdy reszta akapitu pozostanie z rozmiarem czcionki 12 punktów.

note

Brak stylu znaku to tak naprawdę zestaw właściwości znaku bieżącego stylu akapitu. Wybierz Brak stylu znaku, aby zresetować właściwości znaku zaznaczenia do właściwości stylu akapitu. Nie można dostosować Braku stylu znaku.


Aby wykonać tę operację...

  1. Wybierz Widok - Style lub Style - Zarządzaj stylami (), aby otworzyć obszar Style.

  2. Kliknij ikonę stylu znaku na górze obszaru, a następnie wybierz styl znaku.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Nowy/Edycja stylu.

Ikona stylu znaku

Ikona stylu znaku


note

Formatowanie bezpośrednie zastępuje wszelkie formatowanie zapewniane przez styl znaku. Aby usunąć bezpośrednie formatowanie z zaznaczenia, użyj Format - Wyczyść formatowanie bezpośrednie ( +M).


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

note

Użyj sekcji Zawiera w Organizatorze, aby zobaczyć właściwości stylu znaków.


Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Wyróżnianie

Stosuje bieżący kolor wyróżniania do zaznaczania tekstu.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Resetuj

Resetuje zmodyfikowane wartości na bieżącej karcie z powrotem do wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Jeśli Zastosuj zostanie użyte przed zamknięciem okna dialogowego, wartości zostaną zresetowane do wartości z ostatniego użycia Zastosuj.

Zastosuj

Stosuje modyfikacje na wszystkich kartach bez zamykania okna dialogowego. Nie można cofnąć za pomocą Resetuj.

Resetuj do nadrzędnego

Wartości na tej karcie są ustawione na odpowiednie wartości stylu określonego w polu "Dziedziczenie po" w Organizatorze. We wszystkich przypadkach, także gdy "Dziedziczenie po" ma wartość "Brak", bieżące wartości na karcie określone w polu "Zawiera" są usuwane.

OK

Zapisuje wszystkie zmiany i zamyka okno dialogowe.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca zmiany na wszystkich kartach. Jeśli użyto Zastosuj, to zmiany po ostatnim użyciu Zastosuj zostaną odrzucone.

Prosimy o wsparcie!