Styl znaku

W tym miejscu można utworzyć styl czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles).


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Określ formatowanie i czcionkę, którą chcesz zastosować.

Efekty czcionki

Określ efekty czcionki, których chcesz użyć.

Highlighting

Applies the current highlight color to the background of a character style or text selection.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Określ pozycję, skalowanie, kąt obrotu i odstępy znaków.

Układ azjatycki

Ustawia opcje pisania w dwóch wierszach dla języków azjatyckich. Zaznacz znaki w tekście, a następnie wybierz to polecenie.

Resetuj

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Standardowy

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Przed ponownym załadowaniem domyślnych wartości nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.


Please support us!