Usuń

Usuwa zaznaczone kolumny z tabeli.

To polecenie jest dostępne tylko, jeśli kursor znajduje się w tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Usuń - Kolumny.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona usuwania kolumny

Usuń kolumnę


Prosimy o wsparcie!