Wstaw kolumny/wiersze

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Insert - Columns.

Choose Table - Insert - Rows.

On Table bar, click

Icon Insert Column

Wstaw kolumnę

Icon Insert Row

Wstaw wiersz


Wstaw

Number

Wprowadź liczbę kolumn lub rzędów, które chcesz.

Pozycja

Określa miejsce wstawienia kolumn lub wierszy.

Przed

Dodaje nowe kolumny po lewej stronie bieżącej kolumny lub nowe wiersze nad bieżącym wierszem.

Po

Dodaje nowe kolumny po prawej stronie bieżącej kolumny lub nowe wiersze pod bieżącym wierszem.

Please support us!