Wstaw kolumny/wiersze

Wstawia wiersz lub kolumnę do tabeli. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Wstaw - Kolumny.

Wybierz Tabela - Wstaw - Wiersze.

Na pasku Tabela kliknij

Ikona wstawiania kolumny

Wstaw kolumnę

Ikona wstawiania wiersza

Wstaw wiersz


Wstaw

Liczba

Wprowadź liczbę kolumn lub rzędów, które chcesz.

Pozycja

Określa miejsce wstawienia kolumn lub wierszy.

Przed

Dodaje nowe kolumny po lewej stronie bieżącej kolumny lub nowe wiersze nad bieżącym wierszem.

Po

Dodaje nowe kolumny po prawej stronie bieżącej kolumny lub nowe wiersze pod bieżącym wierszem.

Prosimy o wsparcie!