Zaznacz

Zaznacza kolumnę, w której znajduje się kursor. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Select - Column.


Please support us!