Optymalna szerokość kolumny

Automatycznie dostosowuje szerokość kolumny do zawartości komórek. Zmiana szerokości kolumny nie ma wpływu na szerokość pozostałych kolumn w tabeli. Szerokość tabeli nie może być większa niż szerokość strony.

Zmiana dotyczy wyłącznie zaznaczonych komórek. Można modyfikować wiele sąsiadujących komórek, jeśli zostaną zaznaczone razem.

Aby wykonać tę operację...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

Optymalna szerokość kolumny


Please support us!