Kolumna

Umożliwia ustawienie szerokości kolumn, wybór, wstawianie lub usuwanie kolumn.

Aby wykonać tę operację...

W menu kontekstowym komórki wybierz Kolumna.


Szerokość...

Zmienia szerokość zaznaczonych kolumn.

Optymalna szerokość kolumny

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Zaznacz

Zaznacza kolumnę, w której znajduje się kursor. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w tabeli.

Wstaw...

Wstawia wiersz lub kolumnę do tabeli. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w tabeli.

Usuń

Usuwa zaznaczone kolumny z tabeli.

Prosimy o wsparcie!