Kolumna

Umożliwia ustawienie szerokości kolumn, wybór, wstawianie lub usuwanie kolumn.

Aby wykonać tę operację...

In the context menu of a cell, choose Column.


Szerokość...

Zmienia szerokość zaznaczonych kolumn.

Optymalna szerokość kolumny

Automatycznie dostosowuje szerokość kolumny do zawartości komórek. Zmiana szerokości kolumny nie ma wpływu na szerokość pozostałych kolumn w tabeli. Szerokość tabeli nie może być większa niż szerokość strony.

Distribute Columns Equally

Wyrównuje szerokość zaznaczonych kolumn tak, aby pasowała do najszerszej kolumny w zaznaczeniu. Całkowita szerokość tabeli nie może przekroczyć szerokości strony.

Zaznacz

Zaznacza kolumnę, w której znajduje się kursor. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w tabeli.

Wstaw...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Usuń

Usuwa zaznaczone kolumny z tabeli.

Please support us!